Skip to main content

Talasemi Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi tamamlandı.

4. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya gerçekleştirildi.

Kongre Başkanı ve Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa DOLU, Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma GÜMRÜK ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Emekli Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem ALTAY’ın açılış konuşmaları ile başlayan kongrede 45 Konuşmacı ve yerli ve yabancı 100 yakın katılımcı yer aldı.

Kongre Başkanı ve Talasemi Federasyonu Başkanı Mustafa DOLU tarafından kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Çiğdem ALTAY, Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma Gümrük ve Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule ÜNAL CANGÜL ‘e plaket takdim edildi.