Skip to main content

Thalassaemia International Federation (TIF) tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki talasemi hastaları ve tedavi koşullarının konuşulduğu online toplantıya katıldık. Federasyon Başkanımız Mustafa DOLU’nun konuşma yaptığı toplantıya Thalassaemia International Federation yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye’de talasemi hastalığı hakkında çalışmalar yapan STK temsilcileri, Doktorlar ve hastaların katıldı.