Skip to main content

Talasemi Federasyonu 10. Olağan Genel Kurul Toplantsı 25 Nisan 2023 Salı günü Saat 20:00’da Antalya İli Kemer İlçesi Limak Limra Hotel’da aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır. Yeterli çoğunluk yapılmadığı taktirde 20 Mayıs 2023 Cumartesi Günü aynı saatte Federasyon Genel Merkezinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Mustafa DOLU
Talasemi Federasyonu Genel Başkanı

Not: 10. Genel Kurul Toplantısına katılacak delegelerin Limak Limra Hotel’de 3 gün 2 gece konaklama gideri Federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.

GÜNDEM;

1-Yoklama, Açılış konuşması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2-Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması
3-Gelir –  Gider Durumu ve Faaliyet Raporunun okunması
4-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve kabulü,
5- Yönetim Kurulunun ibrası,
6-Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Talasemi Federasyonun isminin başına Türkiye ibaresi getirilerek isim değişikliği ile Türkiye Talasemi Federasyonu olmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8-Federasyon Yönetimi ve Organların seçilmesi,
9-Federasyon Onur Kurulu üyelerinin belirlenmesi
10-Dilek, temenni ve kapanış;