Skip to main content

Talasemi Federasyonun talebi neticesinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan editörlüğünü Bilim Kurulu Üyemiz Sayın Prof. Dr. Namık Yaşar ÖZBEK’in yaptığı Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi yayınlandı.

Talasemi Federasyonu Başkanı Mustafa DOLU’nun 22 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığına yapmış olduğu ziyaret neticesinde Talasemi Hastaları için Tanı ve Tadavi Klavuzunun oluşturulması talebi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet TEKİN tarafından uygun bulunarak bu konuda çalışma başlatılmış ve talasemi hastalarının uzun zamandır beklediği kılavuz yayınlanmıştır.

Türkiye’de talasemi hastalığı hakkında ilk çalışmaların 1950 yılında başladığının bilgisini veren Talasemi Federasyonu Başkanı Mustafa Dolu, günümüze kadar sağlık bakanlığı nezdinde talasemi hastalığının tanı ve tedavisine ilişkin bir rehberin bulunmamasının eksikliğini yaşayarak öğrendiklerini ifade etti. Talasemi hastalığının tedavisinde bölgesel farklılıkların oluştuğunu belirten Dolu, bu rehberin talasemi hastalarımızı izleyen hekimlerimize yol göstermesi ve hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin standart hale getirilmesini sağlayacağını belirtti.

Talebimizi yerinde bulup gerekli çalışmayı başlatan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet TEKİN bey ile rehberinin oluşturulmasında katkıları bulunan Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Fatma GÜMRÜK, Bilim Kurulu Üyelerimiz Prof.Dr. Osman Alphan KÜPESİZ, Prof. Dr. Namık Yaşar ÖZBEK, Prof. Dr. Nilgün SAYINALP, Prof. Dr. İlgen Hatice ŞAŞMAZ, Prof. Dr. Eyüp Naci TİFTİK ve Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Uz.Dr. Himmet DURGUT’a teşekkür ederiz.

https://shgm.saglik.gov.tr/TR-94618/talasemi-tani-ve-izlem-rehberi-yayimlanmistir.html