Federasyonun amacı, Türkiye’ de Talasemi ve Hemoglobinopatiler konusunda kurulmuş olan dernekleri federasyon çatısı altında toplayarak; talasemili hastalarımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaları, birlik, beraberlik ve eşgüdüm içerisinde daha güçlü bir şekilde yürütmektir. Yanı sıra, talasemi hasta ve ailelerinin ve onlara hizmet veren merkezlerin sorunlarını saptamak, çözümü yönünde çalışmalar yapmak, ülkemizde Talasemi ve Hemoglobinopatilerin önlenmesi ve tedavisi konusunda standartları geliştirmek, topluma tanıtılmasını sağlamak ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği, eşgüdüm, standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda ve organizasyonlarda birlikteliği sağlamaktır.